top of page

1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie.
2. W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę zaliczki w wys. 30% kwoty pobytu, w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Idea Bank S.A. 06 1950 0001 2006 0263 4988 0002. Nie ma możliwości zwrotu zaliczki po potwierdzeniu rezerwacji.
3. Całkowitej zapłaty można dokonać przelewem przed terminem przyjazdu lub pierwszego dnia pobytu. Wystawiamy fakturę VAT za pobyt.
4. W przypadku skrócenia pobytu pobrana opłata jest bezzwrotna.
5. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00.(jesteśmy oczywiście elastyczni).
6. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka).
7. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gości (w tym: pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty stanowiące wartość naukową lub artystyczną).
8. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz.
9. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
10. Domek może być zamieszkały przez tylu gości dla ilu jest przeznaczony (wliczając w to również dzieci). Większa liczba osób może przebywać w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu dodatkowej opłaty.
11. Oddajemy do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
12. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, butelki PET, a także puszki aluminiowe.
13. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 400zł. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu. Stanowi ona zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych szkód w domku i jego wyposażeniu, powstałych w trakcie wynajmu. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, najpóźniej w dniu zwrotu domku
14. Regulamin jest jednocześnie umową zawarta między stronami, akceptowaną przez Gości w chwili wpłacenia zaliczki.


 

MIŁEGO POBYTU :)

© CISOWY ZAKĄTEK COPYRIGHT 2013

bottom of page